Om os


                                        
Kim Jul-Hansen                                             Daniel Engkjær                                              
Direktør                                                         Partner                                                            

52 79 57 81                                                  40 13 68 49
kim@rengoringsspec.dk                               daniel@rengoringsspec.dk


 

                          
Sofia Mollerup                                                       Anne Dúpont-Pedersen
IT og administration                                             Salg og Marketing

 


                                            
  Carsten List                                                   Morten Larsen                                                   Dorthe Hansen
  Sanitør                                                           Sanitør                                                              Sanitør

 


                       
Christian Figge                                                 Kim Klarskov 

Sanitør                                                             Sanitør                        
Jonas Herlich                                                     
Sanitør